AirBrush’ı seçtiğiniz için teşekkürler

Son Değiştirme Tarihi: [*] 30 Eylül 2022

Önemli: AirBrush’ı kullanmadan önce, Pixocial Technology (aşağıda tanımlandığı gibi), bu AirBrush Pixocial Hizmet Sözleşmesinin (“Sözleşme”) hükümlerini, özellikle de altı çizili ve kalın yazılmış bölümleri dikkatlice okumanızı ve anladığınızdan emin olmanızı tavsiye eder. Pixocial Technology’nin yükümlülüklerini hariç tutabilir veya sınırlayabilir veya yükümlülüklerinizi vurgulayabilir. AirBrush Pixocial, 13 YAŞININ ALTINDAKİ KİŞİLER İÇİN veya belirli yargı bölgelerinde 16 yaşın altındaki KİŞİLER İÇİN KULLANILAMAZ (“Reşit Olmayanlar”) ve Reşit Olmayanlardan bilerek bilgi toplamayız. 13 (veya bazı yargı bölgelerinde 16) ile 18 arasındaysanız, AirBrushPixocial’ı kullanmanıza izin verilmeden önce yasal vasinizden izin almanız gerekir. Bu Sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen kabul etmek istemiyorsanız, lütfen AirBrush Pixocial’ı kullanmayı derhal bırakın. AirBrush Pixocial ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya Pixocial’a geri bildirimde bulunmak (öneri ve şikayetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) istiyorsanız, [email protected] adresinden Müşteri Hizmetleri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz .

Bu Sözleşmenin Kapsamı

Bu Sözleşme sizinle Pixocial Technology (Singapore) Pte. Ltd. ve uygulamamızı kullanımınız için hizmetlerin (topluca ” Pixocial Teknolojisi “, ” Pixocial “, ” biz “, ” bize ” veya ” bizim “) sağlanmasıyla ilgili olarak Pixocial’a yardımcı olan bağlı kuruluşları . Bu Sözleşme, Gizlilik Politikasını içermektedir. Pixocial, iş, yasal veya politika gerekliliklerini karşılamak için herhangi bir güncelleme yapmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Sözleşmeyi zaman zaman yegane ve mutlak takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere güncelleyebilir. Bu Sözleşmenin gelecekteki herhangi bir güncellenmiş sürümünün hükümlerinin tamamını veya bir kısmını kabul etmek istemiyorsanız, AirBrush’ı kullanmamalı veya kullanımınızı derhal durdurmalısınız. AirBrush zaman içinde geliştiğinden, AirBrush’ın tümünü veya herhangi bir bölümünü herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın tamamen kendi takdirimize bağlı olarak değiştirebilir veya kullanımdan kaldırabiliriz. Bu Sözleşmenin güncellenmiş sürümünü yayınladıktan sonra AirBrush’ı kullanmaya devam ederseniz, bu Sözleşmenin güncellenmiş sürümünün sizin için bağlayıcı olacağını kabul etmiş olursunuz.

AirBrush ”, Pixocial Technology tarafından geliştirilen, işletilen ve yönetilen bir yazılım ürünüdür . İşbu Sözleşme kapsamında ” AirBrush “, AirBrush mobil uygulamasını (” Uygulama “), macOS üzerindeki AirBrush uygulamasını , AirBrush’ın web sitesi sürümünü (macOS üzerindeki AirBrush uygulamasıyla birlikte ” AirBrush Studio ” olarak), web sitesi kurulumunu ifade eder. AirBrush için Pixocial Technology tarafından ve Uygulama, AirBrush Studio ve/veya web sitesinin bir parçası olarak Pixocial Technology tarafından sağlanan diğer hizmetler.

Kullanıcı Bilgilerinin ve Kişisel Bilgilerin Korunması

Kullanıcı bilgilerinizin ve kişisel bilgilerinizin korunması Pixocial Teknoloji’nin temel prensibidir. Pixocial Technology’nin kullanıcı bilgilerinizi ve kişisel bilgilerinizi bu Sözleşme ve Gizlilik Politikası hükümlerine uygun olarak toplayacağını, kullanacağını, saklayacağını, yöneteceğini ve koruyacağını kabul etmektesiniz. Kabul etmek istemiyorsanız veya Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa , lütfen AirBrush’ı kullanmayın veya kullanmayı hemen bırakın ve yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AirBrush’ın Ticari Olmayan Kullanımı

AirBrush’ı bu Sözleşmeye uygun olarak makul ve yasal bir şekilde kullanmayı kabul etmektesiniz. Aksi belirtilmedikçe, AirBrush aracılığıyla yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için fotoğraf, video ve sair içerikleri görüntüleyebilir, paylaşabilir, saklayabilir, kullanabilir, iletebilir ve yayınlayabilirsiniz ve işbu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı hangi amaçla olursa olsun devredemezsiniz. Pixocial Technology’nin önceden yazılı izni olmaksızın bedelsiz veya bedelsiz olarak.

AirBrush Kullanımınız

AirBrushkullanımınızdan ve Kullanıcı İçeriğinizden (aşağıda tanımlandığı şekilde) tamamen sorumlusunuz. AirBrush aracılığıyla aşağıdaki bilgileri üretemez, saklayamaz veya yayınlayamazsınız:

 • Kumar, şiddet, ayrımcılık, çıplaklık, erotizm veya cinsel ima içeren fotoğraf veya diğer içerikler;
 • itibar hakları, portre hakları, mahremiyet hakları ve fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başkalarının meşru haklarını ihlal eden bilgiler;
 • Başka bir kişi veya kuruluşu karalayıcı, zorlayıcı, küçük düşürücü, taciz edici, taciz edici, tehdit edici, küçük düşürücü/aldıran veya yıldırıcı içerik içeren bilgiler veya kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik numarası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir kişi veya kuruluşun kişisel bilgileri veya başka bir ulusal kimlik numarası , herkese açık olmayan telefon numarası veya herkese açık olmayan e-posta adresi;
 • Üzerinde oynanmış, eklenmiş, silinmiş veya kaldırılmış sahiplik/fikri mülkiyet hakları işaretleri bulunan içerik ve yetkisiz içerik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere haksız rekabet oluşturan bilgiler;
 • Bu Sözleşme’nin şartlarını, kanunları, kuralları, yönetmelikleri, politikaları, sosyal düzeni ihlal eden bilgiler ve Pixocial Teknoloji’nin normal işleyişini bozan bilgiler;
 • İstenmeyen veya yetkisiz reklam, promosyon malzemeleri, e-posta, spam veya diğer talep biçimlerini içeren bilgiler;
 • Başkalarını yukarıdakilerden herhangi birini yapmaya yardımcı olan veya teşvik eden bilgiler; veya
 • Aksi takdirde Pixocial Technology tarafından uygunsuz bulunan bilgiler.

AirBrush’a erişimi veya AirBrush’ın kullanımını izlemek veya herhangi bir Kullanıcı İçeriğini incelemek veya düzenlemekle yükümlü olmasak da, AirBrush’ı çalıştırmak, bu Sözleşmeye uyumu sağlamak ve geçerli yasa veya diğer yasal ve düzenleyici gereklilikler. Herhangi bir İçeriği (aşağıda tanımlandığı gibi) herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın kaldırma veya devre dışı bırakma hakkını saklı tutarız – ancak bununla sınırlı olmamak üzere, yegâne ve mutlak takdirimize bağlı olarak İçeriğin sakıncalı olması veya bu Sözleşmeyi ihlal etmesi de dahildir. Bu Sözleşmenin ihlallerini veya AirBrush’ın çalışmasını etkileyen davranışları soruşturma hakkımız var.

Bu Sözleşmeyi ihlal ederseniz, Pixocial Technology’nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak veya geçerli yasa, kural, düzenleme ve politikaların gerektirdiği şekilde ve size önceden bildirimde bulunmaksızın Pixocial Technology tarafından uygun görülen herhangi bir eylemi sınırlama olmaksızın yapabileceğini kabul edersiniz:(i) herhangi bir rahatsız edici kullanıcı İçeriğini kaldırmak; veya (ii) AirBrush’a erişiminizi ve AirBrush’ı kullanımınızı askıya almak veya sonlandırmak, (iii) size AirBrush ile ilgili herhangi bir hizmeti vermeyi durdurmak ve/veya (iv) hesabınıza erişiminizi kısıtlamak için önlemler almak.

Tanımlar _ Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda: (i) ” İçerik “, gönderilen metin, ses, fotoğraf, resim, video, grafik ve diğer bilgiler, materyaller veya içerikler, her türden yazarlık çalışmaları ve bilgi veya diğer materyaller anlamına gelir, AirBrush aracılığıyla oluşturulan, sağlanan veya başka bir şekilde kullanıma sunulan; (ii) ” AirBrush Teknoloji İçeriği “, AirBrush’ta yerleşik ürün özellikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Pixocial Technology tarafından AirBrush aracılığıyla AirBrush kullanıcılarına (siz dahil) doğrudan veya dolaylı olarak gönderilen, oluşturulan veya başka bir şekilde kullanıma sunulan herhangi bir İçerik anlamına gelir filtreler, yazı tipleri, metin, özel efektler, çıkartmalar, kenarlıklar, arka planlar ve müzik şablonları gibi; ve (iii) ” Kullanıcı İçeriği “, AirBrush kullanıcıları tarafından yüklenen veya sağlanan ve AirBrush aracılığıyla kullanıma sunulacak herhangi bir İçerik anlamına gelir, ancak Pixocial Teknoloji İçeriği (veya türevleri) hariçtir.

Sanal Ürünler ve Abonelik Hizmeti.

Pixocial, aboneliğimiz aracılığıyla AirBrush ile kullanabileceğiniz filtreler, şablonlar, çıkartmalar, reklam ayrıcalıkları ve diğer sanal ürünler (toplu olarak “Sanal Ürünler“) gibi belirli premium içerik veya özellikler (varsa) için ücret alma hakkına sahiptir. hizmeti (“Abonelik Hizmeti”). Abonelik süresi, hizmete kaydolurken seçtiğiniz abonelik türüne bağlıdır (“Abonelik Dönemi”). Sanal Ürünlerin başka birine devredilemeyeceğini ve herhangi bir Sanal Ürünü başka birine devretmeyeceğinizi veya devretmeye teşebbüs etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

AirBrush Stüdyosu. Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak, AirBrush Studio’nun bir üyesi olarak abone olursanız, size AirBrush Studio’yu kullanmanız için sınırlı, kişisel, geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez ve Ticari amaçlar için AirBrush Studio altında içerik alt lisans verilemez bir lisans veririz.

Sanal Ürünlerin Mülkiyeti . Sanal Ürünlere sahip olmadığınızı ancak bunun yerine Pixocial’ın bunları bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak kişisel kullanımınız için kullanmanız için size sınırlı, kişisel, geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisans verilemez bir lisans verdiğini kabul edersiniz. ve yalnızca AirBrush içinde.

Sanal Ürünlerin Kullanımı. Sanal Ürünleri bizden yalnızca AirBrush kullanarak almanıza izin verilir, başka hiçbir şekilde izin verilmez. Yapamayacaklarınız:

 1. Sanal Ürünleri başka birine devretmek;
 2. Sanal Ürünleri, söz konusu Sanal Ürünlerle ilgili olarak satın aldığınız lisansta açıkça belirtilenin dışında kullanın;
 3. Sanal Ürünleri pornografik, küçük düşürücü veya aldatıcı bir bağlamda veya uygunsuz, iftira niteliğinde, müstehcen veya yasa dışı olarak değerlendirilebilecek bir şekilde kullanmak;
 4. Sanal Malları, başkalarının içeriği bağımsız bir dosya olarak indirmesine, çıkarmasına, yeniden satmasına veya yeniden dağıtmasına izin veren herhangi bir şekilde kullanın;
 5. Sanal Ürünleri (tamamen veya kısmen) bir ticari markanın, tasarım markasının, ticari markanın, işletme adının, hizmet markasının veya logonun ayırt edici veya ayırt edici özelliği olarak kullanmak. Ayrıca, (herhangi bir yargı alanında) bu tür Sanal Ürünleri (tamamen veya kısmen) bir ticari marka olarak tescil ettirme veya bu tür kayıtlara, önceden kullanıma ve/veya birikmiş itibara dayalı olarak herhangi bir üçüncü tarafın kullanımını engelleme hakkınız olmayacaktır. Sanal Ürünler veya benzer herhangi bir içerik (bizim tarafımızdan, müşterilerimiz veya bu tür içeriğin telif hakkı sahibi dahil);
 6. Büyük ölçüde lisanslı Sanal Ürünler’den oluşan içeriğin orijinal yaratıcısı olduğunuzu yanlış bir şekilde beyan etmek;
 7. Sanal Ürünlerde tasvir edilen herhangi bir kişiyi (“ Model ”) makul bir kişinin rahatsız edici bulacağı bir şekilde tasvir etmek (a) pornografi, “yetişkinlere uygun videolar”, yetişkinlere yönelik eğlence mekanları, eskortla bağlantılı olarak bir Modeli (a) tasvir etmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetler, flört hizmetleri vb.; (b) tütün ürünlerinin reklamı veya tanıtımı ile bağlantılı olarak; (c) siyasi bir bağlamda; (d) fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlıktan muzdarip veya bunun için ilaç alıyor olarak; veya (e) ahlak dışı veya suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmak.

Yürürlükteki yasalara, kurallara, düzenlemelere ve politikalara uymamıza bağlı olarak, herhangi bir zamanda:

size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeden ve/veya herhangi bir Sanal Ürünü kontrol etmek, düzenlemek, değiştirmek veya kaldırmak; Sanal Ürünler için fiyatlandırmayı gözden geçirmek

Sanal Ürünleri ve Abonelik Hizmetimizi satın alarak ve/veya kullanarak, bu Sözleşmeyi ve size sunulan ve Sanal Ürünler için geçerli olan tüm ek koşulları (“Ek VG Koşulları”) okuduğunuzu ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi onaylarsınız.

Pixocial zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Sözleşmeyi ve/veya Ek VG Koşullarını size önceden bildirimde bulunmaksızın güncelleyebilir. Bu Sözleşmeyi veya Ek VG Koşullarını (bu Sözleşmenin gelecekte güncellenecek herhangi bir sürümünün hükümlerinin tümü veya bir kısmı ve Ek VG Koşulları dahil) kabul etmek istemiyorsanız, Sanal Ürünleri veya Abonelik Hizmetini kullanımınızı derhal durdurmalısınız.

Pixocial, Sanal Ürünlerin veya Abonelik Hizmetinin tamamını veya herhangi bir kısmını, herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Abonelik Hizmetimizde veya Sanal Ürünlerde aşağıdakilere dayalı olarak ayarlamalar/iyileştirmeler yapmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere değiştirebilir veya durdurabilir: Pixocial’ın ürün planlaması ve bulunduğunuz ülke veya bölge.

İptal _ Aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz ve Abonelik Süresinin sonuna kadar Abonelik Hizmetine erişiminiz devam eder. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, ödemeler iade edilemez ve herhangi bir kısmi Abonelik Süresi veya kullanılmayan AirBrush içeriği için geri ödeme veya kredi sağlamıyoruz. Abonelik Hizmetini sonlandırmak için lütfen şu adrese gidin:

 1. iOS cihazınızda “Ayarlar – App Store – Apple Kimliği – Hesap Ayarları – Abonelikler”. AirBrush’ı seçerek Abonelik Hizmetimizi feshetme hakkınız olur. Aboneliklerinizi nasıl yöneteceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresteki Apple Destek’e bakın: https://support.apple.com/en-hk/HT202039;
 1. Android cihazınızda “Google Play uygulaması – profil simgesi – Ödemeler ve Abonelikler – Abonelikler”. AirBrush’ı seçerek Abonelik Hizmetimizi feshetme hakkınız olur. Aboneliklerinizi nasıl yöneteceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresteki Google Play Yardım’a bakın: https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid#zippy=%2Ccancel-a-subscription-on-the-google-play-app veya
 1. AirBrush Studio’nun web sitesi sürümünde “Abonelikleri Yönetin – Abonelik Ayrıntıları – Aboneliği İptal Edin”.

Aboneliğinizi iptal ederseniz, Abonelik Hizmetine erişiminiz, Abonelik Döneminin sonunda otomatik olarak sonlandırılacaktır.

Abonelik Hizmetinin Otomatik Yenilenmesi . Abonelik Hizmetimize kaydolarak, iptal etmediğiniz sürece aboneliğinizin ücretli her Abonelik Döneminin sonunda otomatik olarak yenileneceğini kabul etmiş olursunuz ve uygulama mağazası hesabınızla ilişkili faturalandırma hesabınızdan (” Faturalandırma “) ücret almamız için bize yetki vermiş olursunuz. Hesap ”) yenileme dönemi için. Otomatik yenileme, abonelik ücretlerinin ilk ödemesinin ardından kullanıcı tarafından uygulama mağazası hesap ayarlarından kapatılabilir. App/AirBrush Studio’nun cihazdan silinmesi, mutlaka Abonelik Hizmetinin iptal edilmesiyle sonuçlanmaz.

Otomatik yenileme aboneliğinin sunulduğu durumlarda, satın alma teklifinde aboneliğin süresi, fiyatı ve ödeme koşulları belirtilecektir. Otomatik yenileme Abonelik Hizmetimiz ile ilgili olarak aşağıdaki koşullar geçerlidir:

 1. Ödemeler, kullanıcının şifresi, SMS doğrulaması vb. gerekliliği olmaksızın, satın alma onayı ile kullanıcının Faturalandırma Hesabına tahsil edilecektir;
 1. Abonelik Hizmetimizin aboneliği, kullanıcı Abonelik Hizmetinin otomatik yenilemesini mevcut faturalandırma döngüsünün bitiminden en az 24 saat önce (uygulama mağazasında) iptal etmedikçe otomatik olarak yenilenecektir. Bir aboneliğin ve/veya otomatik yenilemenin iptali, kullanıcıya herhangi bir geri ödeme hakkı vermez; ve
 1. Mevcut Abonelik Döneminin bitiminden önceki 24 saat içinde, Kullanıcının Faturalandırma Hesabından yenileme ücreti tahsil edilecektir. Ödeme yapıldıktan sonra, ilgili Abonelik Dönemi için Abonelik Hizmetimize hak kazanacaksınız. Faturalandırma Hesabı bakiyenizin abonelik ücretini ödemeye yetmemesi durumunda aynı gün içinde Faturalandırma Hesabınızdan ikinci bir otomatik kesinti yapacağız. Faturalandırma Hesabı bakiyeniz, gelecek döngünün abonelik ücretini ödemek için hâlâ yetersizse, size Abonelik Hizmetimizi sunmayı durduracağız. Yukarıdaki ücretlerle ilgili olarak ödeme yönteminizin işlenmesiyle ilgili işlem maliyetleri, yerel vergi ücretleri veya diğer ücretler tarafınızca karşılanacaktır.

Parolalar ve Hesap Erişimi . Uygulamada ve/veya AirBrush Studio’da bir hesap oluşturursanız, bu hesap aracılığıyla gerçekleşen tüm etkinliklerden siz sorumlusunuz. Hesap üzerinde kontrolü sürdürmek ve herhangi birinin hesaba erişmesini engellemek için, hizmete erişmek için kullanılan AirBrush hazır cihazlar üzerinde kontrol sahibi olmanız ve hesapla ilişkili şifreyi kimseye açıklamamanız gerekir. Hesabınızla ilgili olarak bize sağladığınız bilgilerin güncellenmesinden ve doğruluğunun korunmasından siz sorumlusunuz. Sizi, bizi ve ortaklarımızı kimlik hırsızlığından veya diğer dolandırıcılık faaliyetlerinden korumak için hesabınızı feshedebilir veya hesabınızı askıya alabiliriz.

İçerik Mülkiyeti ve Lisansı

İçerik Sahipliği . Pixocial, herhangi bir Kullanıcı İçeriğinde herhangi bir mülkiyet hakkı iddiasında bulunmaz ve bu Sözleşmedeki hiçbir şey, Kullanıcı İçeriğinizi kullanmak ve istismar etmek için sahip olabileceğiniz hakları kısıtlamaz. Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, Pixocial ve onun lisans verenleri, AirBrush İçeriği Pixocial İçeriğine ve ilgili tüm fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm haklara, unvanlara ve menfaatlere münhasıran sahiptir. AirBrush ve AirBrush İçeriği Pixocial İçeriğinin Amerika Birleşik Devletleri ve yabancı ülke/bölgelerin telif hakkı, ticari marka ve diğer kanunları tarafından korunduğunu kabul etmektesiniz. AirBrush veya AirBrushPixocial İçeriğine dahil edilmiş veya bunlara eşlik eden hiçbir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldırmamayı, değiştirmemeyi veya gizlememeyi kabul ediyorsunuz. Daha fazla kesinlik için, Kullanıcı İçeriğinize herhangi bir AirBrush İçeriği Pixocial İçeriği eklerseniz (örneğin, oluşturduğunuz veya paylaştığınız Kullanıcı İçeriğine eklemenizi sağladığımız resimler, tasarımlar veya filtreler), tüm hakları, mülkiyeti ve mülkiyeti elimizde tutacağız. AirBrush İçeriği Pixocial İçeriği ve bunların türevleri.

Kullanıcı İçeriğinizdeki Haklar . Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini AirBrush aracılığıyla kullanıma sunarak, Pixocial’a aşağıdakiler için münhasır olmayan, geri alınamaz, kalıcı, devredilebilir, dünya çapında, telifsiz bir lisans veriyorsunuz: (i) kullanmak, kopyalamak, değiştirmek, uyarlamak AirBrush hizmetlerinin size ve diğer AirBrush kullanıcılarına herhangi bir biçimde işletilmesi ve sağlanmasıyla bağlantılı olarak, Kullanıcı İçeriğinizdeki veya Kullanıcı İçeriğinizdeki fikri mülkiyet haklarından oluşan diğer tüm eylemleri iletin, erişilebilir kılın, dağıtın, halka açık olarak görüntüleyin, halka açık olarak gerçekleştirin ve gerçekleştirin, format, medya veya şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilen veya keşfedilen medya kanalları; ve (ii) AirBrush’ı optimize edin ve tanıtın. Söz konusu Kullanıcı İçeriğinin üçüncü kişilere ait kişisel bilgileri, benzerliği ve sesi (veya diğer biyografik bilgileri) içermesi durumunda, söz konusu bilgileri kullanımınız için uygun onayları ve/veya lisansları aldığınızı ve Pixocial’ın ve alt lisans sahiplerinin bunları bu Sözleşmede belirtilen ölçüde kullanmasına izin verilir.

Kullanıcı İçeriğiniz için Sorumluluğunuz . Tüm Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Tüm Kullanıcı İçeriğinizin size ait olduğunu veya bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı İçeriğinize ilişkin lisans haklarını bize vermek için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Ayrıca, ne Kullanıcı İçeriğinizin ne de Kullanıcı İçeriğinizi kullanımınızın ve tedarikinizin AirBrush aracılığıyla kullanıma sunulmayacağını ve Kullanıcı İçeriğinizin Pixocial tarafından AirBrush üzerinde veya AirBrush aracılığıyla herhangi bir şekilde kullanımının herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, kötüye kullanmayacağını veya ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti edersiniz. mülkiyet hakları veya tanıtım veya mahremiyet hakları veya geçerli kanunların, kuralların veya düzenlemelerin ihlaliyle sonuçlanması.

Kullanıcı İçeriğinin Kaldırılması . Kullanıcı İçeriğinizi, özellikle silerek istediğiniz zaman silebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda Kullanıcı İçeriğinizin bir kısmı tamamen kaldırılamayabilir ve Kullanıcı İçeriğinizin kopyaları AirBrush’ta veya AirBrush dışında var olmaya devam edebilir. Ayrıca, sildiğiniz Kullanıcı İçeriği sınırlı bir süre için yedek kopyalarda kalabilir. Pixocial, cihazınızdaki herhangi bir Kullanıcı İçeriğinizin kaldırılmasından veya silinmesinden (veya kaldırılamamasından veya silinememesinden) sorumlu veya yükümlü değildir. Ayrıca, Kullanıcı İçeriğinizin halka açık olduğu durumlarda (diğer herhangi bir üçüncü taraf platformunda paylaştığınız içerikler gibi), Pixocial’ın, insanların bu Kullanıcı İçeriğini kopyalayıp çoğaltmayacağını ve bu tür kopyaları nasıl kullanacaklarını kontrol edemediğini kabul edersiniz. Kullanıcı İçeriği ve Pixocial’ın bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur. Pixocial’a karşı, herhangi bir biçimde Kullanıcı İçeriğinizden türetilen veya bunlara dayanan görüntü, tasarım, video ve diğer materyallerin üçüncü taraflarca kullanılmasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir iddiada bulunmayacağınızı kabul edersiniz, özellikle: internette yayınlamak. Kullanıcı İçeriğini tarama, düzenleme veya izleme yükümlülüğümüz bulunmamakla birlikte, Pixocial ayrıca tamamen ve mutlak takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere ve size önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir Kullanıcı İçeriğini silme veya kaldırma hakkına sahip olacaktır.

Pixocial Tarafından Verilen İçeriklerdeki Haklar . Bu Sözleşmeye uymanıza ve bu Sözleşmenin Sanal Ürünlerle ilgili 5. Bölümündeki lisans koşullarına tabi olarak, Pixocial size aşağıdakiler için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans verme hakkı olmayan bir lisans verir: bu Sözleşmenin süresi boyunca, İçeriğe (Kullanıcı İçeriğiniz hariç) yalnızca AirBrush’ı izin verilen kullanımınızla bağlantılı olarak ve yalnızca ticari olmayan kişisel eğlence, çalışma, araştırma veya takdir amaçlarınız için erişin ve görüntüleyin. Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, İçeriği (Kullanıcı İçeriğiniz hariç) Pixocial’ın önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari amaç için kullanamazsınız.

Reklam

AirBrush, hizmetlerin Pixocial tarafından sağlanmasını desteklediğini ve dolayısıyla makul ve meşru olduğunu kabul ettiğiniz uygulamaya erişimle bağlantılı reklamlar içerebilir. AirBrush’ı kullanırken Pixocial veya üçüncü taraf ortaklar tarafından size sunulan reklamları almayı kabul ediyorsunuz. Pixocial’ın reklamların sağlanmasıyla ilgili geçerli yasalara uymasına tabi olarak, Pixocial reklamları seçmez, incelemez veya görüntülemez ve bu ürün veya hizmetlerin hiçbirinin tedarikçisi değildir. Pixocial, herhangi bir reklamverenin malları veya hizmetleri hakkında, açık veya zımni, hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve bunların tümü burada reddedilir. AirBrush aracılığıyla reklamı yapılan herhangi bir ürün veya hizmetin kalitesini, uygunluğunu, mevcudiyetini veya diğer özelliklerini tespit etmek ve bunlarla ilgili iddiaları veya açıklamaları doğrulamak için kendi araştırmalarınızı yapmalısınız. Yürürlükteki yasalarca aksi öngörülmedikçe, Pixocial, bu tür reklamlara veya reklamverenler tarafından sağlanan içeriklere dayanarak tarafınızca gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak meydana gelen kayıp veya zararlarınızdan sorumlu değildir.

Geribildirim

AirBrush (“Geri Bildirim”) iyileştirmeleri için geri bildirim, yorum ve önerileri memnuniyetle karşılıyoruz. Bize [email protected] adresinden e-posta göndererek (lütfen e-posta başlığınızda “AirBrush” ifadesini alıntılayın) veya App/AirBrush Studio’daki “Geri Bildirim” özelliğini kullanarak Geri Bildirim gönderebilirsiniz. Kullanmak, kopyalamak, kullanmak, kopyalamak için sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz tüm fikri mülkiyet hakları kapsamında alt lisanslama hakkıyla birlikte bize münhasır olmayan, devredilebilir, dünya çapında geçerli, kalıcı, geri alınamaz, tamamı ödenmiş, telifsiz bir lisans veriyorsunuz. Geribildirimi herhangi bir amaçla değiştiremez, buna dayalı türev çalışmalar oluşturamaz ve başka bir şekilde kullanamazsınız.

Uygulama ve AirBrush Studio için Lisans

Bu Sözleşmeye uymanıza bağlı olarak, Pixocial Technology, App/AirBrush Studio’nun bir kopyasını indirip kurduğunuz bir mobil cihaza veya bilgisayara kurmanız için size sınırlı bir telifsiz, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans verilemez bir lisans verir. Bu Sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde, yalnızca ticari olmayan kişisel amaçlarınız için Uygulamanın bu tür bir kopyasına sahip olun veya bu kopyayı kontrol edin ve çalıştırın. Yedekleme veya arşivleme amacıyla makul sayıda kopya oluşturmak dışında App/AirBrush Studio’yu kopyalayamazsınız. Bu Sözleşmede açıkça izin verilmediği sürece: (i) App/AirBrush Studio’ya dayalı türev çalışmaları kopyalayamaz, değiştiremez veya oluşturamazsınız; (ii) Uygulamayı herhangi bir üçüncü tarafa dağıtmak, devretmek, alt lisansını vermek, kiralamak, ödünç vermek veya kiralamak; (iii) Uygulamaya tersine mühendislik uygulayamaz, kaynak koda dönüştüremez veya parçalara ayıramazsınız; veya (iv) App/AirBrush Studio’nun işlevselliğini herhangi bir yolla birden fazla kullanıcının kullanımına sunmak. Pixocial Technology, App/AirBrush Studio’nun bu Sözleşme kapsamında size açıkça verilmeyen tüm haklarını saklı tutar.

Tazminat

Herhangi biri bize, bağlı şirketlerimize veya hizmet sağlayıcılarımıza ve/veya bizim veya onların ilgili memurlarına, müdürlerine, temsilcilerine, ortak girişimlerine, çalışanlarına veya temsilcilerine karşı, kullanımınızla ilgili eylem veya ihmallerinizden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı bir iddiada bulunursa Yasaların, kuralların, düzenlemelerin veya diğer yasal hakların fiili veya iddia edilen ihlali veya bu Hizmet Şartları Sözleşmesindeki herhangi bir şartın ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere AirBrush veya Kullanıcı İçeriğinin sağlanması, bizi ve her birini tazmin edecek ve sorumlu tutacaksınız. yukarıda tanımlanan tarafların, söz konusu taleple ilgili tüm zarar, kayıp ve her türlü masraftan (makul yasal ücretler ve masraflar dahil) zarar görmemesi.

Ferâgâtname

AirBrush’ı riski size ait olacak şekilde kullanmayı kabul edersiniz. AirBrush, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi” esasına göre, açık, zımni veya kanuni herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın sağlanır ve bunların tümü, işbu vesileyle yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde reddedilir. Yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlamaksızın, mülkiyet, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme ile ilgili her türlü garantiyi özellikle reddediyoruz. AirBrush’ın herhangi bir parçasına veya özelliğine veya içerdiği herhangi bir materyale erişimin sürekli, kesintisiz, zamanında, hatasız veya güvenli olacağına dair herhangi bir beyanda veya garantide bulunmuyoruz. AirBrush’ın çalışması, kontrolümüz dışındaki birçok faktör tarafından engellenebilir. AirBrush’ın veya içerdiği herhangi bir malzemenin kalitesi, uygunluğu, kullanışlılığı, doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir beyan veya garanti vermiyoruz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, herhangi bir kar kaybından, beklenen tasarruf kaybından, fırsat kaybından, itibar kaybından veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir dolaylı, özel, dolaylı veya arızi zarardan size karşı sorumlu olmayacağız. Bu Sözleşme ve/veya AirBrush’ı kullanımınız ile bağlantılı olarak, kasıtlı eylemimizin veya ağır ihmalimizin size kayıp veya hasara neden olduğu durumlar dışında, bu tür zararların olasılığı bize bildirilmiş olsa bile. Sorumluluğumuzun herhangi bir ölçüde hariç tutulamaması veya edilememesi durumunda, bizim, bağlı şirketlerimizin ve hizmet sağlayıcılarımızın veya bizim veya onların ilgili memurlarının, müdürlerinin, acentelerinin, ortak girişimcilerinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin size veya herhangi birine karşı toplam sorumluluğu üçüncü şahıslar her koşulda aşağıdakilerin kiralayanıyla sınırlıdır: (i) önceki üç (3) ayda sizin tarafınızdan bize ödenen fiili ücretler; ve (ii) 100 ABD doları. Yürürlükteki yasa, sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına veya arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlara izin vermeyebilir, dolayısıyla yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bu gibi durumlarda, sorumluluğumuz izin verilen azami ölçüde sınırlı olacaktır.

Üçüncü Şahıslardan Sorumlu Değilim

Üçüncü şahısların eylemlerinden, içeriğinden, bilgilerinden veya verilerinden sorumlu değiliz ve siz bizi, müdürlerimizi, memurlarımızı, çalışanlarımızı ve acentelerimizi ve bağlı şirketlerimizi ve hizmet sağlayıcılarımızı veya bunların ilgili memurlarını, müdürlerini, temsilcilerini serbest bırakıyorsunuz. ortak girişimciler, çalışanlar veya temsilciler, bu tür üçüncü taraflara karşı sahip olduğunuz herhangi bir iddiadan kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde bağlantılı olan, bilinen ve bilinmeyen her türlü talep ve zararlardan . AirBrush, üçüncü taraf web sitelerine veya kaynaklarına bağlantılar içerebilir. Bu bağlantıları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sağlıyoruz ve bu web sitelerinde bulunan veya bu web sitelerinde görüntülenen içerik, ürün veya hizmetlerden veya kaynaklardan veya bağlantılardan sorumlu değiliz. Herhangi bir üçüncü taraf web sitesini veya kaynağını kullanımınızdan kaynaklanan tüm riskleri üstleniyorsunuz ve bunun tek sorumluluğunu kabul ediyorsunuz.

Mücbir Sebep ve Diğer Muafiyet Sebepleri

AirBrush kullanımınız, mücbir sebep koşullarından veya aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer faktörlerden etkilenebilir: siyasi veya sosyal koşullar, doğal afetler, ekonomik kriz, bilgisayar virüsü veya bilgisayar korsanı saldırıları, sunucu veya sistem istikrarsızlığı, konumunuz, teknik sınırlamalar, ağ kalitesi ve iletişim hatlarındaki veya bilgisayarlardaki arızalar veya kontrolümüz dışındaki diğer konular (bundan sonra toplu olarak “Mücbir Sebep Olayları” olarak anılacaktır). Herhangi bir Mücbir Sebep Durumunun meydana gelmesi halinde, söz konusu Mücbir Sebep Olayları süresince Pixocial Teknoloji’nin bundan etkilenen yükümlülüklerini yerine getirme yükümlülüğü olmayacaktır, bu yükümlülükler askıya alınacaktır ve Pixocial Teknoloji’nin herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. herhangi bir Mücbir Sebep Olayına atfedilebilen maruz kalabileceğiniz kayıplar için geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde.

AirBrush’ın Değiştirilmesi, Askıya Alınması ve Sonlandırılması.

Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, AirBrush’ın işleyişini ve/veya AirBrush’a erişiminizi herhangi bir zamanda, tamamen ve mutlak takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkına sahip olacağız. Bu tür herhangi bir değişiklik, askıya alma veya fesih için hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğiz. AirBrush kullanımınızla bağlantılı olarak oluşturulan ve ortaya çıkan verileri uygun şekilde güncellemek, yedeklemek ve aktarmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu tür bir iptal, askıya alma veya fesih durumunda, bu Sözleşmenin aşağıdaki Bölümleri geçerliliğini koruyacaktır: Bölüm 3’den 8’e ve 10’dan ila 17’ye.

İhlal Bildirimi

Pixocial, AirBrush Pixocial İçeriği, Kullanıcı İçeriği ve Uygulamadaki, AirBrush Studio’daki ve web sitesindeki diğer materyallere (” İhlal Eden Materyal “) ilişkin telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet ihlali (“İhlal”) bildirimlerini inceleme ve alma hakkına sahiptir. Uygun eylem. Çalışmanızın İhlal oluşturacak şekilde kullanıldığına veya kopyalandığına ve bu İhlalin Uygulamada, AirBrush Studio’da ve web sitesinde meydana geldiğine inanıyorsanız, lütfen Pixocial’ı derhal yazılı olarak bilgilendirin ve ilgili yasanın öngördüğü bilgileri ekleyin (” İhlal Bildirimi ”). Tüm İhlal Bildirimleri bize e-posta ile [email protected] adresine gönderilecektir.(lütfen e-posta başlığınızda “AirBrush” ifadesini kullanın) veya şu şekilde Pixocial’a posta gönderin: 80 Robinson Road #02-00 Singapur 068898 (Dikkat: Hukuk Departmanı, Pixocial).

Pixocial, İhlal Bildiriminize cevaben herhangi bir İhlal Eden Materyali kaldırdığında, Uygulamada, AirBrush Studio’da görünen herhangi bir İhlal Eden Materyal ile ilgili olarak yürürlükteki yasa kapsamında Pixocial’a karşı sahip olabileceğiniz her türlü dava hakkından feragat etmiş olursunuz. ve web sitesi Pixocial tarafından bu şekilde kaldırılmadan önce. Pixocial’ın Sitelerinde veya diğer üçüncü şahıs sitelerinde görünen Hak İhlalinde Bulunan Materyaller üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığını ve sorumluluk veya yükümlülük üstlenemeyeceğini kabul ve beyan edersiniz.

Geçerli Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü

Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı hükümleri dikkate alınmaksızın, Singapur kanunlarına göre kurulmuş, yürürlüğe girmiş ve uygulanıp yorumlanacaktır. Burada ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf da bu yargı yetkisinin yasalarına uygun olarak çözülecektir. Siz ve Pixocial arasındaki herhangi bir anlaşmazlığı Singapur’un münhasır yargı yetkisine sunmayı kabul ediyorsunuz. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün hangi nedenle olursa olsun geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalacak ve siz ve Pixocial üzerinde geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

Doğal Riskler

Doğal Riskler . Donanım, yazılım ve İnternet bağlantılarının arızalanma riski, kötü amaçlı yazılım giriş riski, veri kaybı riski dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, İnternet tabanlı bir hizmetin kullanılmasıyla ilişkili doğal riskler olduğunu kabul ediyor ve kabul ediyorsunuz. üçüncü taraflar, Kullanıcı İçeriğinize veya hesabınıza yetkisiz erişim elde edebilir.

Risklerin Kabulü . İnternet aracılığıyla AirBrush’ın sunucularına sağlanan ve iletilen verilerin riskini tam olarak değerlendirdiğinizi ve risk almaya istekli olduğunuzu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Herhangi bir veri kaybının sonuçlarını üstleneceğinizi ve kabul edeceğinizi burada onaylıyorsunuz. Pixocial, yalnızca Pixocial’ın neden olmadığı herhangi bir veri kaybı için sorumluluk kabul etmeyecektir.

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’taki Kullanıcılar için Özel Koşullar

Aşağıdaki özel hükümler, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’taki kullanıcılar için geçerlidir:

(i) Bu Anlaşmanın 17. Bölümünde yapılan hukuk seçimine ek olarak, aşağıdakiler uygulanacaktır: Hukuk seçimini sınırlayan yasal hükümler etkilenmeden kalacaktır. Özellikle, Avrupa Birliği Tüzüğü (EC) No. 593/2008’in (“Roma I Tüzüğü” olarak adlandırılan) 6(2) Maddesinin bölgesel kapsamı dahilinde aşağıdakiler geçerlidir: tüketici, sözleşmenin akdedildiği tarihte mutad meskeninizin (bundan böyle “ikamet hakkı” olarak anılacaktır) korumanız için ikamet hakkı kapsamındaki anlaşmayla, hakkın (daha elverişli) hükümlerinden saptırılamayan hükümler içermesi ikamet sizin için geçerlidir. Bu nedenle, bu Sözleşmenin 17. Bölümü uyarınca hukuk seçimine rağmen, ikamet hakkının zorunlu hükümlerinin korumasından yararlanırsınız.

(ii) Sanal Ürünler ve Abonelik Hizmeti ile ilgili olarak, ek olarak aşağıdakiler geçerli olacaktır: AB Direktifi 2011/83/EU ve Tüketici Sözleşmeleri (Bilgi, İptal ve Ek Ücretler) Yönetmeliği 2013 uyarınca, tüketiciler, söz konusu Yönerge ve Yönetmeliklerin (geçerli olduğu şekilde) bölgesel kapsamı, genellikle bir mesafeli satış sözleşmesi akdedilirken yasal olarak cayma/iptal etme hakkına sahiptir, bu konuda caymayla ilgili yasal örnek talimatlar uyarınca aşağıda size bilgi vereceğiz.

Para çekme ile ilgili model talimatları

Vazgeçme hakkı

14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz.

Cayma süresi, sözleşmenin akdedildiği günden itibaren 14 gün sonra sona erecektir.

hakkını kullanmak için, bu sözleşmeyi feshetme kararınızı e-posta yoluyla açık bir beyanla bize bildirmelisiniz: [email protected] ( lütfen e-posta başlığınızda “AirBrush alıntı yapın) veya 80 Robinson Road adresine posta gönderin. #02-00 Singapur 068898 (Dikkat: Hukuk Departmanı, Pixocial) açık bir beyanla (örn. posta, faks veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) bu sözleşmeden çekilme kararınız. Ekteki model cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

Cayma hakkının kullanımına ilişkin bildiriminizi cayma süresi sona ermeden önce göndermeniz yeterlidir.

Geri çekmenin etkileri

Bu sözleşmeden caymanız durumunda, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden alınan tüm ödemeleri size geri ödeyeceğiz (sunulan en ucuz standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçmenizden kaynaklanan ek maliyetler hariç) tarafımızdan), gereksiz bir gecikme olmaksızın ve her halükarda bu sözleşmeden çekilme kararınızın bize bildirildiği günden itibaren en geç 14 gün içinde. Aksini açıkça kabul etmediğiniz sürece, bu tür bir geri ödemeyi ilk işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanarak gerçekleştireceğiz; her halükarda, bu geri ödeme sonucunda herhangi bir ücret ödemezsiniz.

Örnek para çekme formu

(yalnızca sözleşmeden çekilmek istiyorsanız bu formu doldurun ve gönderin)

— [Pixocial Technology (Singapore) Pte. Ltd., e-posta: [email protected] :

— Ben/Biz (*1) işbu belge ile aşağıdaki ürünlerin (*1) / aşağıdaki hizmetin sağlanması için ( *1) benim/bizim (*1) satış sözleşmemden çekildiğimi/çekildiğini (*1) bildiririm/bildiririm ) ,

(*1) tarihinde sipariş edildi / ( * 1) tarihinde alındı ,

— Tüketici(ler)in adı,

— Tüketici(ler)in adresi,

— Tüketici(ler)in imzası (yalnızca bu formun kağıt üzerinde bildirilmesi halinde),

– Tarih

(*1) Uygun şekilde silin.

Dil

Bu Sözleşme İngilizce olarak hazırlanmış ve taslağı hazırlanmıştır, ancak diğer dillere (örn. Japonca, Korece, Fransızca vb.) çevrilebilir. Bu Sözleşmenin İngilizce versiyonu ile herhangi bir çevirisi arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

Hala yardıma ihtiyacın varsa

👇 Bize buradan bir mesaj bırakın 👇

Help Button